Fastinghetsautomation

Fastinghetsautomation
Fastinghetsautomation
 • Världen idag och i morgon

  Ökade krav på komfort, mer teknik i bostäder och kommersiella byggnader samt ökade säkerhetskrav orsakar operationen av moderna byggnader blir alltmer energikrävande och kostsamt .

 • Rädda miljön

  Den genomsnittliga energiförbrukningen för bostadshus ligger för närvarande på cirka 500 och kommersiella byggnader på cirka 450 megajoule per kvadratmeter och år. Sök strömmen är på lång sikt inte ekonomiskt. .Enligt aktuella beräkningar förbrukningsvärdena energi måste minskas med cirka 70% i bostäder och kommersiellt byggande fram till år 2025, för att göra energi prisvärd och ro för att bevara miljön.

 • Lätt att använda

  Installationsteknik utan automationssystem är idag inte längre kan tänka sig. De hantera, kontrollera och optimera t ex komplexa enskilda system för klimat, värme, ventilation, el, transport, energi, säkerhet, kommunikation, eller liknande. Genom lätt användbarhet och optimal integration mellan syntessystem en utmärkt användarvänlighet och ekonomisk effektivitet uppnås.

 • Individualism

  Dessutom kan speciella arrangemang och enskilda programvaru Utvecklingen enkelt integreras. Slutsats: system för anläggning automationssystem är för värld idag och imorgon.


 • Kontakt

  Kontakta oss!