Om uss

DasUnternehmenRegeltech

Vi tillhandahålla innovativa och värdeskapende för en optimerad fastighetsmiljo.

  • Värmereglering
  • Luftreglering
  • Fastinghetsautomation
  • CO-Varningssystem
  • Brandrök kontroll
Under de senast åren, vi har utvecklas ett analysinstrument för koloxid mätning på underjordiska garage.

Kontakt

Kontakta oss!